Nghệ thuật – Âm nhạc

Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Khiêu vũ Thể thao định kỳ hàng tháng cho các em thiếu nhi.

Tối ngày 31/01/2024 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Khiêu vũ Thể thao định kỳ hàng tháng cho các em thiếu nhi.