Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024.

 Chiều ngày 01/02/2024, tại Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định, Ban Giám đốc Trung tâm phối hợp với Tổ Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024.
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo tài chính năm 2023. Trong năm 2023, Ban Giám đốc Trung tâm đã triển khai hiệu quả theo Chương trình công tác đề ra từ đầu năm, tạo được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh và được sự đánh giá cao của lãnh đạo các cấp. Với những nỗ lực của tập thể, Trung tâm đã nhận Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương là đơn vị xuất sắc khối Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh; được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2023.
Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026; tổ chức cho viên chức và người lao động tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu năm 2024. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Thị Thanh Nguyệt – Giám đốc Trung tâm ghi nhận sự đóng góp của viên chức và người lao động trong việc triển khai các nội dung theo chương trình công tác năm 2023 và đề nghị viên chức và người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.
Cũng tại hội nghị, Ban Giám đốc Trung tâm đã phát động và tổ chức cho các phòng, ban ký kết thi đua năm 2024 và trao tặng danh hiệu cho 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 09 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2023.