Các lớp kỹ năng

Tổ chức diễn đàn truyền thông về “ phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích; xâm hại tình dục và bạo lực học đường” cho thanh thiếu nhi huyện Tây Sơn

Ngày 25/4/2022, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Ban thường vụ huyện đoàn Tây Sơn tổ chức diễn đàn truyền thông về “ phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích; xâm hại tình dục và bạo lực học đường” cho thanh thiếu nhi năm 2022 cho các em học sinh trường THCS Tây Thuận và THCS Bình Thành, huyện Tây Sơn.
Tham gia chương trình, các em được báo cáo viên cung cấp các kiến thức cũng như các kỹ năng xử lý khi có các tình huống phát sinh liên qua đến các vấn đề như tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại tình dục và bạo lực học đường.