Nghệ thuật – Âm nhạc

Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Khiêu vũ Thể thao định kỳ hàng tháng cho các em thiếu nhi.

Tối ngày 31/01/2024 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Khiêu vũ Thể thao định kỳ hàng tháng cho các...