Hoạt động cấp khu vực và toàn quốc

Tham gia Festival Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII, năm 2022

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Từ ngày 03/8 - 07/...