STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 10 - TB/TTTTN 01/07/2024

Giá vé bơi áp dụng tại bể bơi Trung tâm

Tải tập tin