Các lớp kỹ năng

Tổ chức diễn đàn truyền thông về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, XHTD và bạo lực học đường cho thiếu nhi năm 2022 cho các em học sinh trường TH – THCS Vĩnh Thuận và THCS Vĩnh Hảo.

Ngày 5.3.2022, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Thường vụ huyện đoàn Vĩnh Thạnh tổ chức diễn đàn truyền thông về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại tình dục và bạo lực học đường cho thiếu nhi năm 2022 cho các em học sinh trường TH – THCS Vĩnh Thuận và THCS Vĩnh Hảo.
Tham gia chương trình, báo cáo viên đã cung cấp các kiến thức cơ bản và các cách phòng tránh, giúp các em có kỹ năng để phòng, tránh và xử lý các vấn đề liên quan đến đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại tình dục và bạo lực học đường.